معیارهای استخدام و بکارگیری نیروی انسانی از دیدگاه اسلام
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
نام استاد/نام دانشجو : انصاری