بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
نام استاد/نام دانشجو : علی شاه حسنی