مديريت در سازمانها
41 بازدید
ناشر: موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1000
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1000
زبان : فارسی