درآمدی بر اسلام و آینده پژوهشی
36 بازدید
محل نشر: اسلام و پژوهش‌های مدیریتی/ شماره 4/
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیش‌بینی آینده، یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم مختلف این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند. شریعت مقدس اسلام با بهره‌مندی از منابع غنی می‌تواند شیوه‌ها و منابع آینده پژوهی را غنا ببخشد. دانشمندان مسلمان با تامل در موضوعات مرتبط با آینده پژوهی مانند زندگی جاودان اخروی، عصر ظهور، قضا و قدر، و پیش بینی‌های بیان شده در روایات دینی، می‌توانند فصل جدیدی در این دانش ایجاد کنند. تبیین آینده انسان در امتداد با زندگی جاودان اخری، از تفاوت‌های اساسی بین آینده پژوهی اسلامی با آینده پژوهی‌های متداول است. چنانکه تبیین تفاوت‌های آینده پژوهی طراحی شده به وسیله بشر، با آینده قطعی وعده داده شده عصر ظهور، از مهمترین تلاش‌های علمی دانشمندان این حوزه است. تعمیق تفکر آینده پژوهی نیازمند تبیین رابطه با موضوع قضا و قدر است. به گونه‌ای که انسان نقش خود را در تدوین قضا و قدر الهی بداند. همچنین یکی از مسائل مطرح در منابع اسلامی، روایات معتبری است که بخشی از آینده را برای بشر پیش بینی کرده است. این روایات سختی پیش بینی آینده را از دوش بشر برداشته است؛ اما اقدام‌ها و طراح ریزی برای آینده را بر دوش او نهاده است. در این تحقیق با استفاده از آیات و روایات اسلامی به تحلیل عقلی موضوع آینده‌پژوهی پرداخته شده است. نویسنده با شناسایی مفاهیم همساز با مفهوم آینده‌پژوهی، تلاش کرده است رابطه آن را با مفاهیم درون دینی شناسایی و تبیین نماید.