نقش نگرش های اسلامی در فرآیند تصمیم گیری
38 بازدید
محل نشر: فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی/ شماره 2/ 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی