مدیریت ارتباطات در فرمان مالک اشتر
44 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش مالک اشتر،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی