تعهد کاری، ارزش افزوده منابع انسانی
40 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/12/4
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی