بازمهندسی, راهکارها و چالش ها
38 بازدید
محل نشر: معرفت شماره 137
نقش: نویسنده
سال نشر: 1288/2/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی